середа, 4 лютого 2015 р.

Нова книга англійською

Колектив авторів нашої академії Г.А. Лобань, І.М. Звягольська, В.П. Полянська та О.В. Ганчо підготували посібник для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології англійською мовою (Мікробіологія, вірусологія та імунологія : посібник для іноземних студентів медичного факультету. – Полтава: ВДНЗУ «УМСА», 2015. – 190 с.). Книга рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.


Бібліотека уже має електронний варіант посібника. Запрошуємо студентів завітати до читальної зали та до „електронної бібліотеки” і скористатися посібником для аудиторної та позааудиторної роботи. Він може бути використаний для підготовки до практичних занять, поточного контролю знань та підсумкового модульного контролю.
Щиро вдячні колективу авторів на чолі з професором Г.А. Лобань за цінний дарунок.

Group of authors of our academy, including G.A. Loban, I.N. Zvyagolska, V.P. Polyanska and O.V. Gancho have prepared a manual for practical lessons in microbiology, virology and immunology in English (Microbiology, Virology and Immunology: Manual for International Students of Medical Faculty. - Poltava: HSEEU "UMSA", 2015. - 190 p.). The manual is recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine as a study guide for foreign students of higher medical educational institutions of the Accreditation Level IV. 
The library has already been provided with a digital copy of the manual. We invite students to visit the Reading Room and “e-Library” and use the manual for classroom and extracurricular work. It can be used to prepare for workshops, progress assessment and final module control.
We thank the group of authors led by Professor G.A. Loban for the precious gift.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Залиште свій коментар!